COME-IN!

Zugängliches Museum

Verschiedene Arten des Zugriffs auf die Sammlungen, angepasst an die Bedürfnisse der Besucher

Visualisierung

Museumsausstellungen in Form von 3D-Animationen

Audiodeskription

Beschreibungen für Menschen mit Sehbehinderung

Gebärdensprache

Beschreibungen von Exponaten in polnischer Gebärdensprache

Exponate

tekst alternatywny PL

Nóż prądnicki

Kamienne narzędzie wykonane za pomocą różnych technik

Zobacz eksponat

Jednozadziorzec

Jednozadziorce, to wyjątkowo rzadki rodzaj narzędzi krzemiennych

Zobacz eksponat

Oszczep z ostrzem kościanym zbrojonym krzemieniami

Wykonano je z kości śródstopia dużego zwierzęcia takiego jak jeleń, łoś lub tur

Zobacz eksponat

Naczynie gliniane z Kobylan

Jedno z najstarszych w Polsce i europie naczyń wykonanych z gliny

Zobacz eksponat

Toporek kamienny

Był oznaką prestiżu i wysokiej pozycji jego właściciela w ówczesnej społeczności

Zobacz eksponat

Zausznica miedziana

Przykład najstarszej kobiecej biżuterii wykonanej z metalu w epoce brązu na terenie Małopolski

Zobacz eksponat

Miecz brązowy

Miecz z Nieczajny jest jedynym okazem typu Tarquinia znalezionym w Polsce

Zobacz eksponat

Bransoleta szklana

Fragment szklanej bransolety ze szkła kobaltowego

Zobacz eksponat

Grot oszczepu i grot włóczni z żelaza

Broń służąca do miotania, zadawania cięć lub pchnięć

Zobacz eksponat

Grzywna siekieropodobna z żelaza

Grzywny były bardzo cenne, mogły być wykorzystywane jako środek płatniczy

Zobacz eksponat

Grzebień kościany

Dwustronny grzebień z licznymi zdobieniami

Zobacz eksponat

Płytka posadzkowa

Wykonano ją z gliny pokrytej polewą o ceglastym, pomarańczowym kolorze

Zobacz eksponat