Wystawy poza muzeum

Wystawy

Ukraina przed wiekami

Zaskakujące urodą zabytki m.in. protocywilizacji trypolskiej i neolitycznego oręża kamiennego

Zobacz wystawę